Giờ Guernsey Múi giờ
Thursday Apr 04, 2024

1:32:04 PM

Guernsey
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
gg
Thông tin về Guernsey Hide

Guernsey là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là St Peter Port và dân tộc bản địa là người Guernsey. Dân số của Guernsey năm 2018 ước tính khoảng 65.228 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Guernsey là 78 km2.

Mã quốc gia Guernsey là 44-1481 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Guernsey từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Guernsey theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Guernsey là 44-1481 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Guernsey dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Guernsey. Mã quốc gia Guernsey được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Guernsey hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GuernseyHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Guernsey không có mã tỉnh/thành.