Giờ Guinea Múi giờ
Wednesday Jun 26, 2024

6:20:42 AM

Conakry
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
gn
Thông tin về Guinea Hide

Guinea là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Conakry và dân tộc bản địa là người Guinea. Dân số của Guinea năm 2018 ước tính khoảng 10.324.025 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Guinea là 245.857 km2.

Mã quốc gia Guinea là 224 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Guinea từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Guinea theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Guinea là 224 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Guinea dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Guinea. Mã quốc gia Guinea được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Guinea hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GuineaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
TÉLIMÉLÉ+224-613
Boussoura+224-46
Conakry+224-41
Conakry+224-43
Conakry+224-45
Dalaba+224-69
Faranah+224-81
Fria+224-24
Kamsar+224-32
Kankan+224-71
Kindia+224-61
Kissidougou+224-98
Macenta+224-94
Mamou+224-68
Pita+224-53
Sangoya+224-42
Conakry+224-47
BOKÉ+224-31
GUÉCKÉDOU+224-97
LABÉ+224-51
N'ZÉRÉKORÉ+224-91