Giờ Guinea-Bissau Múi giờ
Friday Jun 21, 2024

12:03:26 AM

Bissau
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
gw
Thông tin về Guinea-Bissau Hide

Guinea-Bissau là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Bissau và dân tộc bản địa là người Guinea-Bissau. Dân số của Guinea-Bissau năm 2018 ước tính khoảng 1.565.126 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Guinea-Bissau là 36.120 km2.

Mã quốc gia Guinea-Bissau là 245 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Guinea-Bissau từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Guinea-Bissau theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Guinea-Bissau là 245 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Guinea-Bissau dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Guinea-Bissau. Mã quốc gia Guinea-Bissau được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Guinea-Bissau hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Guinea-BissauHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bambadinca+245-41XXXX
Bedanda+245-61XXXX
Bigene+245-32XXXX
Bolama+245-81XXXX
Buba+245-61XXXX
Bubaque+245-82XXXX
Bula+245-33XXXX
Cacheu+245-92XXXX
Cacine+245-61XXXX
Canchungo+245-91XXXX
Caravela+245-83XXXX
Catio+245-61XXXX
Farim+245-35XXXX
Fulacunda+245-61XXXX
Ingore+245-33XXXX
Mansoa+245-31XXXX
Pirada+245-53XXXX
Quebo+245-62XXXX
S. Domingos+245-93XXXX
S. Luzia+245-22XXXX
Sonaco+245-52XXXX
Tite+245-61XXXX
Uno+245-84XXXX
BAFATÁ+245-41XXXX
BISSORÃ+245-32XXXX
BRÁ+245-25XXXX
GABÚ+245-51XXXX
MANSSABÁ+245-31XXXX