Giờ Guyana Múi giờ
Saturday Jun 22, 2024

8:57:19 PM

Guyana
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
gy
Thông tin về Guyana Hide

Guyana là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. Với thủ đô là Georgetown và dân tộc bản địa là người Guyana. Dân số của Guyana năm 2018 ước tính khoảng 748.486 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Guyana là 214.970 km2.

Mã quốc gia Guyana là 592 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Guyana từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Guyana theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Guyana là 592 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Guyana dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Guyana. Mã quốc gia Guyana được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Guyana hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GuyanaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Anna Regina+592-278
Bartica+592-455
Cove & John+592-229
Ituni+592-441
Linden+592-444
Mabaruma+592-777
Mahaica+592-228
Mahaicony+592-221
New Amsterdam+592-333
New Hope+592-266
Rosignol+592-330
Timehri+592-261
Vreed-En-Hoop+592-264
Whim+592-337