Giờ Haiti Múi giờ
Sunday Mar 31, 2024

9:06:11 PM

Port-au-Prince
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
ht
Thông tin về Haiti Hide

Haiti là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Port-au-Prince và dân tộc bản địa là người Haiti. Dân số của Haiti năm 2018 ước tính khoảng 9.648.924 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Haiti là 27.750 km2.

Mã quốc gia Haiti là 509 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Haiti từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Haiti theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Haiti là 509 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Haiti dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Haiti. Mã quốc gia Haiti được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Haiti hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở HaitiHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Comcel+509-420
Haitel+509-510
Iris+509-851
Rectel+509-330