Giờ Honduras Múi giờ
Wednesday May 08, 2024

1:26:11 PM

Tegucigalpa
UTC/GMT -6 giờ
Tên miền quốc gia
hn
Thông tin về Honduras Hide

Honduras là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Tegucigalpa và dân tộc bản địa là người Honduras. Dân số của Honduras năm 2018 ước tính khoảng 7.989.415 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Honduras là 112.090 km2.

Mã quốc gia Honduras là 504 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Honduras từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Honduras theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Honduras là 504 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Honduras dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Honduras. Mã quốc gia Honduras được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Honduras hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở HondurasHide