Giờ Hồng Kông Múi giờ
Tuesday Jun 18, 2024

6:11:57 AM

Hong Kong
UTC/GMT +8 giờ
Tên miền quốc gia
hk
Thông tin về Hồng Kông Hide

Hồng Kông là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Hong Kong và dân tộc bản địa là người Hồng Kông. Dân số của Hồng Kông năm 2018 ước tính khoảng 6.898.686 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Hồng Kông là 1.092 km2.

Mã quốc gia Hồng Kông là 852 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Hồng Kông từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Hồng Kông theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Hồng Kông là 852 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Hồng Kông dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Hồng Kông. Mã quốc gia Hồng Kông được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Hồng Kông hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Hồng KôngHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Hồng Kông không có mã tỉnh/thành.