Giờ Iraq Múi giờ
Thursday Jun 27, 2024

6:37:54 AM

Baghdad
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
iq
Thông tin về Iraq Hide

Iraq là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Baghdad và dân tộc bản địa là người Iraq. Dân số của Iraq năm 2018 ước tính khoảng 29.671.605 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Iraq là 437.072 km2.

Mã quốc gia Iraq là 964 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Iraq từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Iraq theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Iraq là 964 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Iraq dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Iraq. Mã quốc gia Iraq được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Iraq hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở IraqHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Baghdad+964-1
Basra+964-40
Kerbela+964-32
Kirkuk+964-50
Mousil+964-60
Najaf+964-33