Giờ Ireland Múi giờ
Tuesday Jun 18, 2024

5:24:20 AM

Dublin
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
ie
Thông tin về Ireland Hide

Ireland là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Dublin và dân tộc bản địa là người Ireland. Dân số của Ireland năm 2018 ước tính khoảng 4.622.917 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Ireland là 70.280 km2.

Mã quốc gia Ireland là 353 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Ireland từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Ireland theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Ireland là 353 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Ireland dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Ireland. Mã quốc gia Ireland được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Ireland hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở IrelandHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Arklow+353-402
Cork+353-21
Dingle+353-66
Drogheda+353-41
Dublin+353-1
Dundalk+353-42
Ennis+353-65
Galway+353-91
Kildare+353-45
Killarney+353-64
Limerick+353-61
Sligo+353-71
Tipperary+353-52
Tralee+353-66
Tullamore+353-506
Waterford+353-51
Wexford+353-53