Giờ Isle of Man Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

6:14:31 PM

Isle of Man
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
im
Thông tin về Isle of Man Hide

Isle of Man là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Douglas, Isle of Man và dân tộc bản địa là người Isle of Man. Dân số của Isle of Man năm 2018 ước tính khoảng 75.049 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Isle of Man là 572 km2.

Mã quốc gia Isle of Man là 44-1624 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Isle of Man từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Isle of Man theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Isle of Man là 44-1624 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Isle of Man dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Isle of Man. Mã quốc gia Isle of Man được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Isle of Man hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Isle of ManHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Douglas+44-1624