Giờ Israel Múi giờ
Thursday May 09, 2024

5:02:19 AM

Jerusalem
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
il
Thông tin về Israel Hide

Israel là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Jerusalem và dân tộc bản địa là người Israel. Dân số của Israel năm 2018 ước tính khoảng 7.353.985 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Israel là 20.770 km2.

Mã quốc gia Israel là 972 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Israel từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Israel theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Israel là 972 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Israel dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Israel. Mã quốc gia Israel được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Israel hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở IsraelHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Afula+972-4
Akko (Acre)+972-4
Ashdod+972-8
Ashkelon+972-8
Bat Iam+972-3
Beersheva+972-8
Carmiel+972-4
Dimona+972-8
Eilat+972-8
Hadera+972-4
Haifa+972-4
Herzliya+972-9
Holon+972-3
Jaffa+972-3
Jerusalem+972-2
Nazareth+972-4
Netanya+972-9
Qiryat Shmona+972-4
Raanana+972-9
Ramat Gan+972-3
Rehovot+972-8
Tel Aviv+972-3
Tiberias+972-4
Tsefat+972-4