Giờ Bờ Biển Ngà Múi giờ
Thursday May 09, 2024

2:02:56 AM

Abidjan
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
ci
Thông tin về Bờ Biển Ngà Hide

Bờ Biển Ngà là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Yamoussoukro và dân tộc bản địa là người Bờ Biển Ngà. Dân số của Bờ Biển Ngà năm 2018 ước tính khoảng 21.058.798 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Bờ Biển Ngà là 322.460 km2.

Mã quốc gia Bờ Biển Ngà là 225 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Bờ Biển Ngà từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Bờ Biển Ngà theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Bờ Biển Ngà là 225 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Bờ Biển Ngà dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Bờ Biển Ngà. Mã quốc gia Bờ Biển Ngà được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Bờ Biển Ngà hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Bờ Biển NgàHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Abengourou+225-35
Abidjan+225-21
Abobo+225-24
Banco+225-23
Cocody+225-22
Daloa+225-32
Korhogo+225-36
Man+225-33
Plateau+225-20
San Pedro+225-34
Yamoussoukro+225-30
BOUAKÉ+225-31