Giờ Jamaica Múi giờ
Thursday Apr 04, 2024

7:33:30 AM

Jamaica
UTC/GMT -5 giờ
Tên miền quốc gia
jm
Thông tin về Jamaica Hide

Jamaica là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Kingston và dân tộc bản địa là người Jamaica. Dân số của Jamaica năm 2018 ước tính khoảng 2.847.232 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Jamaica là 10.991 km2.

Mã quốc gia Jamaica là 1-876 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Jamaica từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Jamaica theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Jamaica là 1-876 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Jamaica dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Jamaica. Mã quốc gia Jamaica được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Jamaica hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở JamaicaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Jamaica không có mã tỉnh/thành.