Giờ Jersey Múi giờ
Monday May 13, 2024

4:27:50 AM

Jersey
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
je
Thông tin về Jersey Hide

Jersey là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Saint Helier và dân tộc bản địa là người Jersey. Dân số của Jersey năm 2018 ước tính khoảng 90.812 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Jersey là 116 km2.

Mã quốc gia Jersey là 44-1534 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Jersey từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Jersey theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Jersey là 44-1534 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Jersey dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Jersey. Mã quốc gia Jersey được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Jersey hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở JerseyHide