Giờ Jordan Múi giờ
Saturday Jun 22, 2024

12:45:08 PM

Amman
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
jo
Thông tin về Jordan Hide

Jordan là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Amman và dân tộc bản địa là người Jordan. Dân số của Jordan năm 2018 ước tính khoảng 6.407.085 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Jordan là 92.300 km2.

Mã quốc gia Jordan là 962 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Jordan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Jordan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Jordan là 962 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Jordan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Jordan. Mã quốc gia Jordan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Jordan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở JordanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Ajloun+ 2
Aqaba+962-3
Azraq+962-5
Balqa+962-5
Greater Amman+962-6
Irbid+962-2
Jerash+962-2
Karak+962-3
Ma'an+962-3
Madaba+962-5
Mafraq+962-2
Mobile Phones - Fastlink+962-79
Mobile Phones - Mobilecom+962-77
Petra+962-3
Ramtha+962-2
Salt+962-5
Tafila+962-3
Wadi Rum+962-3
Zarqa+962-5