Giờ Kosovo Múi giờ
Tuesday Apr 02, 2024

2:36:11 AM

Podgorica
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
Thông tin về Kosovo Hide

Kosovo là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Pristina và dân tộc bản địa là người Kosovo. Dân số của Kosovo năm 2018 ước tính khoảng 1.800.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Kosovo là 10.887 km2.

Mã quốc gia Kosovo là 383 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Kosovo từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Kosovo theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Kosovo là 383 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Kosovo dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Kosovo. Mã quốc gia Kosovo được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Kosovo hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở KosovoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Kosovo không có mã tỉnh/thành.