Giờ Kuwait Múi giờ
Thursday Mar 28, 2024

2:14:57 PM

Kuwait
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
kw
Thông tin về Kuwait Hide

Kuwait là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Kuwait City và dân tộc bản địa là người Kuwait. Dân số của Kuwait năm 2018 ước tính khoảng 2.789.132 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Kuwait là 17.820 km2.

Mã quốc gia Kuwait là 965 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Kuwait từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Kuwait theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Kuwait là 965 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Kuwait dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Kuwait. Mã quốc gia Kuwait được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Kuwait hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở KuwaitHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Abdalli+965-470
Ahmadi+965-398
Ahmadi & Umm-Alhaiman+965-327
Ahmadi & Umm-Alhaiman+965-328
Ardhiyah+965-480
Ardhiyah+965-488
Ardhiyah+965-489
Fahaheel+965-391
Fahaheel+965-392
Farwaniah+965-471
Farwaniah+965-472
Farwaniah+965-473
Farwaniah+965-474
Farwaniah+965-476
Free Trade Zone+965-461
Funtas+965-390
Hawalli+965-261
Hawalli+965-262
Hawalli+965-263
Hawalli+965-264
Hawalli+965-265
Hawalli+965-266
Jaber Al-Ali+965-383
Jaber Al-Ali+965-384
Jabriyah+965-531
Jabriyah+965-532
Jabriyah+965-533
Jabriyah+965-534
Jahra+965-477
Jahra-B+965-455
Jahra-B+965-456
Jahra-B+965-457
Jahra-B+965-458
Jaleeb Al-Shuyoukh+965-431
Manqaf & Shuiba+965-371
Manqaf & Shuiba+965-372
Manqaf & Shuiba+965-376
Mushrif+965-538
Nuzha+965-224
Nuzha+965-251
Nuzha+965-252
Nuzha+965-253
Nuzha+965-254
Nuzha+965-255
Nuzha+965-256
Nuzha+965-257
Nuzha+965-258
Nuzha+965-259
Qurain+965-541
Qurain+965-542
Qurain+965-543
Qurain+965-544
Ras Salmiyah+965-571
Ras Salmiyah+965-572
Ras Salmiyah+965-573
Ras Salmiyah+965-574
Ras Salmiyah+965-575
Rekka+965-394
Rekka+965-396
Sabah Salem+965-551
Sabah Salem+965-552
Safat+965-240
Safat+965-241
Safat+965-242
Safat+965-243
Safat+965-244
Safat+965-245
Safat+965-246
Safat+965-247
Safat+965-248
Safat+965-249
Salmiyah+965-561
Salmiyah+965-562
Salmiyah+965-563
Salmiyah+965-564
Salmiyah+965-565
Shuwaikh+965-481
Shuwaikh+965-483
Shuwaikh+965-484
South Subahiyah+965-361
South Subahiyah+965-362
Sulaibikhat+965-487
Sulaibiyah+965-467
Wafra+965-381
Zoor+965-395