Giờ Kyrgyzstan Múi giờ
Tuesday Jun 25, 2024

4:51:33 AM

Bishkek
UTC/GMT +6 giờ
Tên miền quốc gia
kg
Thông tin về Kyrgyzstan Hide

Kyrgyzstan là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Bishkek và dân tộc bản địa là người Kyrgyzstan. Dân số của Kyrgyzstan năm 2018 ước tính khoảng 5.508.626 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Kyrgyzstan là 198.500 km2.

Mã quốc gia Kyrgyzstan là 996 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Kyrgyzstan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Kyrgyzstan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Kyrgyzstan là 996 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Kyrgyzstan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Kyrgyzstan. Mã quốc gia Kyrgyzstan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Kyrgyzstan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở KyrgyzstanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bishkek+996-312
Mobile Phones - Bitel+996-502
Mobile Phones - Katel+996-517
Osh+996-322