Giờ Lào Múi giờ
Wednesday Mar 27, 2024

3:30:17 AM

Vientiane
UTC/GMT +7 giờ
Tên miền quốc gia
la
Thông tin về Lào Hide

Lào là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Vientiane và dân tộc bản địa là người Lào. Dân số của Lào năm 2018 ước tính khoảng 6.368.162 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Lào là 236.800 km2.

Mã quốc gia Lào là 856 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Lào từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Lào theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Lào là 856 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Lào dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Lào. Mã quốc gia Lào được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Lào hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở LàoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Loungprabang+856-71
Mobile Phones+856-20
Pakse+856-31
Pakxan+856-54
Svannakhet+856-41
Thakhek+856-51
Vientiane (Capital)+856-21