Giờ Lebanon Múi giờ
Saturday Jun 22, 2024

5:42:09 PM

Beirut
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
lb
Thông tin về Lebanon Hide

Lebanon là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Beirut và dân tộc bản địa là người Lebanon. Dân số của Lebanon năm 2018 ước tính khoảng 4.125.247 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Lebanon là 10.400 km2.

Mã quốc gia Lebanon là 961 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Lebanon từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Lebanon theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Lebanon là 961 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Lebanon dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Lebanon. Mã quốc gia Lebanon được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Lebanon hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở LebanonHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Antelias+961-4
Baabda+961-5
Beirut+961-1
Jezine+961-7
Jounieh+961-9
Mobile Phones - Cellis+961-3, 70
Mobile Phones - LibanCell+961-3, 70
Saida+961-7
Tripoli+961-6
Zahle+961-8