Giờ Liberia Múi giờ
Friday Jun 21, 2024

5:06:07 PM

Monrovia
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
lr
Thông tin về Liberia Hide

Liberia là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Monrovia và dân tộc bản địa là người Liberia. Dân số của Liberia năm 2018 ước tính khoảng 3.685.076 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Liberia là 111.370 km2.

Mã quốc gia Liberia là 231 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Liberia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Liberia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Liberia là 231 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Liberia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Liberia. Mã quốc gia Liberia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Liberia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở LiberiaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Liberia không có mã tỉnh/thành.