Giờ Libya Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

4:09:47 AM

Tripoli
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
ly
Thông tin về Libya Hide

Libya là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Tripolis và dân tộc bản địa là người Libya. Dân số của Libya năm 2018 ước tính khoảng 6.461.454 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Libya là 1.759.540 km2.

Mã quốc gia Libya là 218 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Libya từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Libya theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Libya là 218 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Libya dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Libya. Mã quốc gia Libya được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Libya hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở LibyaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Abengawad+218-553
Abu Issa+218-274
Abuhadi+218-551
Agelat+218-282
Ajailat+218-282
Al Josh+218-454
Azizia+218-272
Bani Walid+218-322
Ben Gashir+218-22
Benghazi+218-61
Benina+218-63
Bergen+218-732
Bisher+218-655
Brak+218-721
Bugrain+218-529
Buzayan+218-425
Dafnia+218-523
Deriana+218-625
Derna+218-81
Edry+218-723
El Beida+218-84
Elbayada+218-684
Elkuwaifia+218-624
Elmagrun+218-629
Elmareg+218-67
Elmaya+218-279
Ezzaonia+218-23
Garda+218-733
Garian+218-41
Ghadames+218-484
Ghat+218-724
Ghrefa+218-729
Gmines+218-623
Guassem+218-423
Gubba+218-821
Haraua+218-82
Hashan+218-271
Hugialin+218-284
Hun+218-57
Jaghbub+218-884
Jalo+218-657
Jardas+218-682
Jerdina+218-627
Jmail+218-281
Kaalifa+218-626
Kabaw+218-481
Kasarahmad+218-524
Khums+218-31
Kikla+218-427
Kofra+218-652
Kussabat+218-326
Mamura+218-277
Massa+218-852
Matred+218-275
Misratah+218-51
Misuratha+218-51
Mizda+218-422
Murzuk+218-725
Nalut+218-47
Noflia+218-555
Ojla+218-653
Reyana+218-453
Rujban+218-452
Sabratha+218-24
Sebha+218-71
Seluk+218-628
Shahat+218-851
Sidi Sultan Sultan+218-654
Sidiessaiah+218-205
Sirt+218-54
Slenta+218-854
Sokna+218-582
Soussa+218-583
Suk Elkhamis+218-206
Swajni+218-224
Taigura+218-26
Taknes+218-683
Tarhuna+218-325
Tawergha+218-522
Tigi+218-482
Tolmitha+218-681
Tomina+218-685
Traghen+218-734
Tripoli+218-21
Tripoli International Airport+218-22
Ubary+218-73
Um Laranib+218-726
Wadi Atba+218-731
Wadi Jeref+218-554
Wadi Keam+218-323
Wodan+218-581
Yefren+218-421
Zahra+218-252
Zawai+218-23
Zawaya+218-727
Zawyat Elmahjub+218-526
Zella+218-584
Zliten+218-521
Zuara+218-25