Giờ Liechtenstein Múi giờ
Sunday May 12, 2024

1:02:47 AM

Vaduz
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
li
Thông tin về Liechtenstein Hide

Liechtenstein là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Vaduz và dân tộc bản địa là người Liechtenstein. Dân số của Liechtenstein năm 2018 ước tính khoảng 35.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Liechtenstein là 160 km2.

Mã quốc gia Liechtenstein là 423 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Liechtenstein từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Liechtenstein theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Liechtenstein là 423 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Liechtenstein dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Liechtenstein. Mã quốc gia Liechtenstein được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Liechtenstein hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở LiechtensteinHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Vaduz+423-2
Vaduz+423-3
Vaduz+423-4