Giờ Macau Múi giờ
Sunday May 12, 2024

7:59:22 AM

Macau
UTC/GMT +8 giờ
Tên miền quốc gia
mo
Thông tin về Macau Hide

Macau là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Macao và dân tộc bản địa là người Macau. Dân số của Macau năm 2018 ước tính khoảng 449.198 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Macau là 254 km2.

Mã quốc gia Macau là 853 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Macau từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Macau theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Macau là 853 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Macau dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Macau. Mã quốc gia Macau được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Macau hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MacauHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Macau không có mã tỉnh/thành.