Giờ Malawi Múi giờ
Thursday May 16, 2024

9:36:04 PM

Blantyre
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
mw
Thông tin về Malawi Hide

Malawi là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Lilongwe và dân tộc bản địa là người Malawi. Dân số của Malawi năm 2018 ước tính khoảng 15.447.500 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Malawi là 118.480 km2.

Mã quốc gia Malawi là 265 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Malawi từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Malawi theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Malawi là 265 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Malawi dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Malawi. Mã quốc gia Malawi được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Malawi hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MalawiHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Malawi không có mã tỉnh/thành.