Giờ Maldives Múi giờ
Sunday May 12, 2024

9:48:59 PM

Maldives
UTC/GMT +5 giờ
Tên miền quốc gia
mv
Thông tin về Maldives Hide

Maldives là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Male và dân tộc bản địa là người Maldives. Dân số của Maldives năm 2018 ước tính khoảng 395.650 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Maldives là 300 km2.

Mã quốc gia Maldives là 960 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Maldives từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Maldives theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Maldives là 960 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Maldives dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Maldives. Mã quốc gia Maldives được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Maldives hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MaldivesHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Alif Alif+960-45
Alif Alif+666
Alif Dhaalu+960-668
Baa+960-23
Baa+960-660
Dhaalu+960-46
Faafu+960-674
Gaafu Alifu+960-51
Gaafu Alifu+960-682
Gaafu Dhaalu+960-52
Gaafu Dhaalu+960-684
Gnaviyani+960-54
Gnaviyani+960-686
Haa Alif+960-20
Haa Alif+960-650
Haa Dhaalu+960-21
Haa Dhaalu+960-652
Hulumale'+960-35
Hulumale'+960-335
Kaafu+960-44
Kaafu+960-664
Laamu+960-47
Laamu+960-680
Lhaviyani+960-662
Male'+960-31
Male'+960-32
Male'+960-34
Male'+960-331
Male'+960-332
Male'+960-333
Male'+960-334
Meemu+960-672
Noonu+960-22
Noonu+960-656
Raa+960-658
Seenu+960-57
Seenu+960-58
Seenu+960-688
Seenu+960-689
Shaviyani+960-654
Thaa+960-678
Vaavu+960-670
Villingili+960-39
Villingili+960-339