Giờ Mali Múi giờ
Sunday May 12, 2024

4:48:58 PM

Bamako
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
ml
Thông tin về Mali Hide

Mali là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Bamako và dân tộc bản địa là người Mali. Dân số của Mali năm 2018 ước tính khoảng 13.796.354 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Mali là 1.240.000 km2.

Mã quốc gia Mali là 223 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Mali từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Mali theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Mali là 223 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Mali dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Mali. Mã quốc gia Mali được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Mali hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MaliHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Mali không có mã tỉnh/thành.