Giờ Malta Múi giờ
Wednesday May 08, 2024

8:37:13 AM

Malta
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
mt
Thông tin về Malta Hide

Malta là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Valletta và dân tộc bản địa là người Malta. Dân số của Malta năm 2018 ước tính khoảng 403.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Malta là 316 km2.

Mã quốc gia Malta là 356 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Malta từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Malta theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Malta là 356 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Malta dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Malta. Mã quốc gia Malta được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Malta hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MaltaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Malta không có mã tỉnh/thành.