Giờ Mauritius Múi giờ
Friday May 17, 2024

12:05:58 AM

Mauritius
UTC/GMT +4 giờ
Tên miền quốc gia
mu
Thông tin về Mauritius Hide

Mauritius là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Port Louis và dân tộc bản địa là người Mauritius. Dân số của Mauritius năm 2018 ước tính khoảng 1.294.104 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Mauritius là 2.040 km2.

Mã quốc gia Mauritius là 230 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Mauritius từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Mauritius theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Mauritius là 230 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Mauritius dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Mauritius. Mã quốc gia Mauritius được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Mauritius hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MauritiusHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Mauritius không có mã tỉnh/thành.