Giờ Mayotte Múi giờ
Wednesday Jun 26, 2024

9:20:56 AM

Mayotte
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
yt
Thông tin về Mayotte Hide

Mayotte là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Mamoudzou và dân tộc bản địa là người Mayotte. Dân số của Mayotte năm 2018 ước tính khoảng 159.042 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Mayotte là 374 km2.

Mã quốc gia Mayotte là 262 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Mayotte từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Mayotte theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Mayotte là 262 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Mayotte dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Mayotte. Mã quốc gia Mayotte được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Mayotte hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MayotteHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Mayotte không có mã tỉnh/thành.