Giờ Micronesia Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

2:25:46 PM

Pohnpei
UTC/GMT +11 giờ
Tên miền quốc gia
fm
Thông tin về Micronesia Hide

Micronesia là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Palikir và dân tộc bản địa là người Micronesia. Dân số của Micronesia năm 2018 ước tính khoảng 107.708 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Micronesia là 702 km2.

Mã quốc gia Micronesia là 691 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Micronesia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Micronesia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Micronesia là 691 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Micronesia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Micronesia. Mã quốc gia Micronesia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Micronesia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MicronesiaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Micronesia không có mã tỉnh/thành.