Giờ Mông Cổ Múi giờ
Saturday May 11, 2024

3:24:01 AM

Ulaanbaatar
UTC/GMT +8 giờ
Tên miền quốc gia
mn
Thông tin về Mông Cổ Hide

Mông Cổ là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Ulan Bator và dân tộc bản địa là người Mông Cổ. Dân số của Mông Cổ năm 2018 ước tính khoảng 3.086.918 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Mông Cổ là 1.565.000 km2.

Mã quốc gia Mông Cổ là 976 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Mông Cổ từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Mông Cổ theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Mông Cổ là 976 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Mông Cổ dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Mông Cổ. Mã quốc gia Mông Cổ được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Mông Cổ hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Mông CổHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Ulaanbaatar+976-11