Giờ Montserrat Múi giờ
Thursday May 16, 2024

3:06:11 AM

Montserrat
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
ms
Thông tin về Montserrat Hide

Montserrat là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Plymouth và dân tộc bản địa là người Montserrat. Dân số của Montserrat năm 2018 ước tính khoảng 9.341 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Montserrat là 102 km2.

Mã quốc gia Montserrat là 1-664 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Montserrat từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Montserrat theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Montserrat là 1-664 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Montserrat dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Montserrat. Mã quốc gia Montserrat được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Montserrat hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở MontserratHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Montserrat không có mã tỉnh/thành.