Giờ Nauru Múi giờ
Sunday May 12, 2024

1:07:41 PM

Nauru
UTC/GMT +12 giờ
Tên miền quốc gia
nr
Thông tin về Nauru Hide

Nauru là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Yaren và dân tộc bản địa là người Nauru. Dân số của Nauru năm 2018 ước tính khoảng 10.065 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Nauru là 21 km2.

Mã quốc gia Nauru là 674 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Nauru từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Nauru theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Nauru là 674 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Nauru dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Nauru. Mã quốc gia Nauru được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Nauru hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở NauruHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Nauru không có mã tỉnh/thành.