Giờ Netherlands Múi giờ
Thursday Jun 20, 2024

1:42:31 AM

Amsterdam
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
nl
Thông tin về Netherlands Hide

Netherlands là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Amsterdam và dân tộc bản địa là người Netherlands. Dân số của Netherlands năm 2018 ước tính khoảng 16.645.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Netherlands là 41.526 km2.

Mã quốc gia Netherlands là 31 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Netherlands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Netherlands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Netherlands là 31 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Netherlands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Netherlands. Mã quốc gia Netherlands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Netherlands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở NetherlandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Amsterdam+31-20
Arnhem+31-26
de Meern+31-30
Den Bosch+31-73
Deventer+31-570
Eindhoven+31-40
Groningen+31-50
Haarlem+31-23
Heemstede+31-23
Hillegersberg+31-10
Hilversum+31-35
Hoensbroek+31-45
Hoogkerk+31-50
Hoogvliet+31-10
Houten+31-30
IJsselstein+31-30
Leiden+31-71
Nieuwegein+31-30
Nijmegen+31-24
Oud Zuilen+31-30
Oud Zuilen is part of Utrecht+
Rotterdam+31-10
The Hague (Den Haag)+31-70
Utrecht+31-30
Vught+31-73
Zeist+31-30