Giờ New Caledonia Múi giờ
Sunday May 12, 2024

2:54:54 AM

Noumea
UTC/GMT +11 giờ
Tên miền quốc gia
nc
Thông tin về New Caledonia Hide

New Caledonia là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Noumea và dân tộc bản địa là người New Caledonia. Dân số của New Caledonia năm 2018 ước tính khoảng 216.494 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ New Caledonia là 19.060 km2.

Mã quốc gia New Caledonia là 687 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến New Caledonia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang New Caledonia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia New Caledonia là 687 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng New Caledonia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của New Caledonia. Mã quốc gia New Caledonia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số New Caledonia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở New CaledoniaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Belep+687-42
Belep+687-47
Boulouparis+687-35
Boulouparis+687-41
Boulouparis+687-43
Boulouparis+687-44
Boulouparis+687-46
Lifou+687-45
NOUMÉA+687-23