Giờ New Zealand Múi giờ
Thursday May 09, 2024

7:27:05 AM

Auckland
UTC/GMT +12 giờ
Tên miền quốc gia
nz
Thông tin về New Zealand Hide

New Zealand là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Wellington và dân tộc bản địa là người New Zealand. Dân số của New Zealand năm 2018 ước tính khoảng 4.252.277 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ New Zealand là 268.680 km2.

Mã quốc gia New Zealand là 64 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến New Zealand từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang New Zealand theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia New Zealand là 64 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng New Zealand dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của New Zealand. Mã quốc gia New Zealand được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số New Zealand hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở New ZealandHide