Giờ Niger Múi giờ
Friday Jun 28, 2024

9:08:55 PM

Niamey
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
ne
Thông tin về Niger Hide

Niger là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Niamey và dân tộc bản địa là người Niger. Dân số của Niger năm 2018 ước tính khoảng 15.878.271 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Niger là 1.267.000 km2.

Mã quốc gia Niger là 227 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Niger từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Niger theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Niger là 227 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Niger dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Niger. Mã quốc gia Niger được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Niger hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở NigerHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Niger không có mã tỉnh/thành.