Giờ Niue Múi giờ
Tuesday May 21, 2024

12:21:41 PM

Niue
UTC/GMT -11 giờ
Tên miền quốc gia
nu
Thông tin về Niue Hide

Niue là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Alofi và dân tộc bản địa là người Niue. Dân số của Niue năm 2018 ước tính khoảng 2.166 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Niue là 260 km2.

Mã quốc gia Niue là 683 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Niue từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Niue theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Niue là 683 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Niue dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Niue. Mã quốc gia Niue được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Niue hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở NiueHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Alofi+683-1
Alofi+683-3
Alofi+4