Giờ Triều Tiên Múi giờ
Friday May 17, 2024

6:02:07 AM

Pyongyang
UTC/GMT +9 giờ
Tên miền quốc gia
kp
Thông tin về Triều Tiên Hide

Triều Tiên là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Pyongyang và dân tộc bản địa là người Triều Tiên. Dân số của Triều Tiên năm 2018 ước tính khoảng 22.912.177 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Triều Tiên là 120.540 km2.

Mã quốc gia Triều Tiên là 850 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Triều Tiên từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Triều Tiên theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Triều Tiên là 850 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Triều Tiên dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Triều Tiên. Mã quốc gia Triều Tiên được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Triều Tiên hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Triều TiênHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Pyong Yang+850-2