Giờ Northern Mariana Islands Múi giờ
Monday May 20, 2024

9:10:04 PM

Saipan
UTC/GMT +10 giờ
Tên miền quốc gia
mp
Thông tin về Northern Mariana Islands Hide

Northern Mariana Islands là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Saipan và dân tộc bản địa là người Northern Mariana Islands. Dân số của Northern Mariana Islands năm 2018 ước tính khoảng 53.883 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Northern Mariana Islands là 477 km2.

Mã quốc gia Northern Mariana Islands là 1-670 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Northern Mariana Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Northern Mariana Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Northern Mariana Islands là 1-670 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Northern Mariana Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Northern Mariana Islands. Mã quốc gia Northern Mariana Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Northern Mariana Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Northern Mariana IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Northern Mariana Islands không có mã tỉnh/thành.