Giờ Norway Múi giờ
Thursday May 09, 2024

4:00:53 AM

Oslo
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
no
Thông tin về Norway Hide

Norway là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Oslo và dân tộc bản địa là người Norway. Dân số của Norway năm 2018 ước tính khoảng 5.009.150 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Norway là 324.220 km2.

Mã quốc gia Norway là 47 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Norway từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Norway theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Norway là 47 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Norway dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Norway. Mã quốc gia Norway được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Norway hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở NorwayHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Akershus+47-63
Akershus+47-64
Akershus+47-66
Akershus+47-67
Aust-Agder+47-37
Buskerud+47-31
Buskerud+47-32
Finnmark+47-78
Hedmark+47-62
Hordaland+47-53
Hordaland+47-55
Hordaland+47-56
Nordland+47-75
Nordland+47-76
Oppland+47-61
Oslo+47-2
Rogaland+47-52
Sogn+47-57
Telemark+47-35
Troms+47-77
Vest-Agder+47-38
Vestfold County+47-33
MØRE OG ROMSDAL+47-70
NORD-TRØNDELAG+47-74
ØSTFOLD+47-69
SØR-TRØNDELAG+47-72