Giờ Oman Múi giờ
Friday Jun 21, 2024

4:01:45 AM

Muscat
UTC/GMT +4 giờ
Tên miền quốc gia
om
Thông tin về Oman Hide

Oman là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Muscat và dân tộc bản địa là người Oman. Dân số của Oman năm 2018 ước tính khoảng 2.967.717 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Oman là 212.460 km2.

Mã quốc gia Oman là 968 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Oman từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Oman theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Oman là 968 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Oman dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Oman. Mã quốc gia Oman được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Oman hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở OmanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
A Dakhliyah+968-25
Al Batinah+968-26
Dhofar+968-23
Muscat+968-24