Giờ Pakistan Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

2:54:27 AM

Karachi
UTC/GMT +5 giờ
Tên miền quốc gia
pk
Thông tin về Pakistan Hide

Pakistan là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Islamabad và dân tộc bản địa là người Pakistan. Dân số của Pakistan năm 2018 ước tính khoảng 184.404.791 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Pakistan là 803.940 km2.

Mã quốc gia Pakistan là 92 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Pakistan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Pakistan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Pakistan là 92 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Pakistan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Pakistan. Mã quốc gia Pakistan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Pakistan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở PakistanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Abbotabad+92-992
Bahawalpur+92-621
Faisalabad+92-41
Ghourghushi+92-5799
Gujranwala+92-55
Hyderabad+92-221
Islamabad+92-51
Karachi+92-21
Lahore+92-42
Multan+92-61
Okara+92-442
Peshawar+92-91
Quetta+92-81
Rojhan+92-604
Sahiwal+92-441
Sargodha+92-451
Sialkot+92-524
Sukkur+92-71