Giờ Palau Múi giờ
Thursday Jan 21, 2021

11:41:00 PM

Palau
UTC/GMT +9 giờ
Tên miền quốc gia
pw
Thông tin về Palau Hide

Palau là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Melekeok và dân tộc bản địa là người Palau. Dân số của Palau năm 2018 ước tính khoảng 19.907 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Palau là 458 km2.

Mã quốc gia Palau là 680 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Palau từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Palau theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Palau là 680 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Palau dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Palau. Mã quốc gia Palau được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Palau hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở PalauHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Palau không có mã tỉnh/thành.