Giờ Palestine Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

5:27:26 AM

Hebron
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
ps
Thông tin về Palestine Hide

Palestine là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là East Jerusalem và dân tộc bản địa là người Palestine. Dân số của Palestine năm 2018 ước tính khoảng 3.800.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Palestine là 5.970 km2.

Mã quốc gia Palestine là 970 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Palestine từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Palestine theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Palestine là 970 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Palestine dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Palestine. Mã quốc gia Palestine được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Palestine hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở PalestineHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Palestine không có mã tỉnh/thành.