Giờ Panama Múi giờ
Thursday Mar 28, 2024

2:46:26 AM

Panama
UTC/GMT -5 giờ
Tên miền quốc gia
pa
Thông tin về Panama Hide

Panama là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Panama City và dân tộc bản địa là người Panama. Dân số của Panama năm 2018 ước tính khoảng 3.410.676 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Panama là 78.200 km2.

Mã quốc gia Panama là 507 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Panama từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Panama theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Panama là 507 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Panama dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Panama. Mã quốc gia Panama được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Panama hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở PanamaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bocas del Toro+507-7
Colon+507-4
Los Santos+507-9
Panama City+507-2
Panama City+507-3