Giờ Paraguay Múi giờ
Thursday May 16, 2024

1:31:11 AM

Asuncion
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
py
Thông tin về Paraguay Hide

Paraguay là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. Với thủ đô là Asuncion và dân tộc bản địa là người Paraguay. Dân số của Paraguay năm 2018 ước tính khoảng 6.375.830 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Paraguay là 406.750 km2.

Mã quốc gia Paraguay là 595 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Paraguay từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Paraguay theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Paraguay là 595 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Paraguay dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Paraguay. Mã quốc gia Paraguay được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Paraguay hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở ParaguayHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Asuncion+595-21
Ayolas+595-72
Capiata+595-28
Concepcion+595-31
Coronel Bogado+595-74
Coronel Oviedo+595-521
Encarnacion+595-71
Hernandarias+595-63
Ita+595-24
Pedro J Caballero+595-36
Pilar+595-86
San Antonio+595-27
San Ignacio+595-82
Stroessner: Ciudad Pte.+595-61
Villarrica+595-541
Villeta+595-25