Giờ Pitcairn Múi giờ
Wednesday Apr 03, 2024

3:44:15 AM

Pitcairn
UTC/GMT -8 giờ
Tên miền quốc gia
pn
Thông tin về Pitcairn Hide

Pitcairn là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Adamstown và dân tộc bản địa là người Pitcairn. Dân số của Pitcairn năm 2018 ước tính khoảng 46 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Pitcairn là 47 km2.

Mã quốc gia Pitcairn là 64 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Pitcairn từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Pitcairn theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Pitcairn là 64 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Pitcairn dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Pitcairn. Mã quốc gia Pitcairn được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Pitcairn hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở PitcairnHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Pitcairn không có mã tỉnh/thành.