Giờ Puerto Rico Múi giờ
Thursday Jun 20, 2024

7:58:50 PM

Puerto Rico
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
pr
Thông tin về Puerto Rico Hide

Puerto Rico là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là San Juan và dân tộc bản địa là người Puerto Rico. Dân số của Puerto Rico năm 2018 ước tính khoảng 3.916.632 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Puerto Rico là 9.104 km2.

Mã quốc gia Puerto Rico là 1-787, 1-939 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Puerto Rico từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Puerto Rico theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Puerto Rico là 1-787, 1-939 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Puerto Rico dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Puerto Rico. Mã quốc gia Puerto Rico được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Puerto Rico hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Puerto RicoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
San Juan+1-787
San Juan+1-939